Linjens filosofi

"Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet - men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav".

Sådan beskriver den arabiske forfatter Khalil Gibran (1883-1931) længslens styrke.


Vi tror, at alle unge (og voksne for den sag skyld) har LÆNGSLEN efter anerkendelse og succes, at få realiseret sig selv bedst muligt. Længslen kan opfattes som grundlæggende i menneskets natur. Vi har valgt at bruge opfattelsen som udgangspunkt for vores motivations-pædagogik.


Vi oplever nemlig, at stadig flere af tidens produktionsskoleelever, helt eller delvist, mangler motivationen - ikke bare til en uddannelse eller et job, men desværre er mange af dem lidt apatiske i forhold til livet generelt. Årsagerne kan være mange - dog er det tydeligt, at de unge mangler troen på, at de selv kan forme og skabe en god fremtid for dem selv med meningsfuldhed og selvforsørgelse. Længslen gemmer sig under nederlagsoplevelser og usikkerhed med ringe tro på fremtidens succes’er.


På Medielinjen tror vi på de unges potentialer. Vi ønsker at være en slags fødselshjælper og vise dem, at når man giver sig helhjertet til processen, følger succeserne ofte med i kølvandet. Vi ønsker at pode dem med stolthedens medicin gennem:

  • Opnåelsen af konkrete faglige mål - “At lære er at leve”

  • Oplevelsen af social tilknytning og forankring - omgivelserne er vigtige for mig, og jeg er vigtig for mine omgivelser

  • Oplevelsen af personlig udvikling - Man opnår stabilitet, modnes og udviser større ansvar


Målet med linjens produktioner er egentlig ikke en høj journalistisk kvalitet - men nærmere en høj pædagogisk kvalitet, hvor eleverne udfordrer sig selv gennem leg og læring. De lærer ikke journalistik, kamera-føring og videoredigering for at blive eksperter - men for at kunne træffe bevidste valg og blive sikker i deres udtryksform - Og for nogens vedkommende, (gen)finde lysten til læring “længslen efter succes-oplevelserne (det åbne hav)”.

Vi mener, at disse egenskaber er vigtige forudsætninger, og vi ser det som en faglig udfordring at bibringe disse vigtige anskuelser, samt relevante faglige elementer, som de unge kan bruge i deres valg videre frem i livet. Særligt bliver de unge på linjen fortrolige med både at give og modtage kritik.


Vi har øje for, at det sociale fællesskab spiller en vigtig, ja måske endda, en AFGØRENDE rolle for fastholdelsen og fremmøde-disciplinen. Det faglige (journalistikken og videoproduktionen) trækker de unge til - men det er de sociale værdier og det sociale fællesskab, der fastholder de unge. Vi er derfor bevidste om at skabe nogle sociale traditioner med de unge.

Fotograf: Nina Johanne | Gøglerskolens Medielinje
Gøglerskolens 20 års jubilæum på Archauz 2010
Fotograf: Nina Johanne